Infosüsteemide arendus

Infosüsteemide arendus

Infosüsteemide arendus algab kliendi ärinõuete analüüsimisest. Pärast olemasolevate äriprotsesside hindamist teeme ettepaneku, kuidas infotehnoloogiliste vahendite abil Sinu ärile lisaväärtust luua. Omame pädevust mitmete keerulisemate infosüsteemide arendamisel.

Oleme võimelised ehitama infosüsteeme nii põhjaliku analüüsi tulemusena kui ka agiilselt. Arendamiseks kasutame peamiselt WordPress ja Laravel PHP platvorme.

Terviklik lahendus

Pakume täislahendust alates analüüsist ning disainist lõpetades programmeerimise ja testimisega.

Integreerimine väliste süsteemidega

Tarkvarade liidestamise käigus saame infosüsteemid ühildada erinevate raamatupidamis-, laohaldus-, kliendihaldus- vm. majandustarkvaraga.

Soovi korral kiirtöö

Kiirtöö korral lepime kokku lõpptähtaja ning süsteemi nõudmiste püstitamiseks vajalikud tegevused. Koostame tegevusplaani ja prioritiseerime tööprotsessi kõik etapid, et need vastaks tellija vajadustele ja huvidele.

Garantii ja hooldus

Kõikidele Aedese töödele kehtib kuuekuuline garantii ning pakume ka erineva prioriteetsusastmega hoolduslepinguid. See võimaldab tellida arendusi perioodiliselt soodsama hinna ning kiirema teostusega.

Infosüsteemide arendus etapiti

Esimeseks etapiks on funktsionaalse mudeli loomine ning eesmärkide välja selgitamine. Infosüsteemi kavandamise järgus peab suutma hinnata tegevusvaldkonda ja äriprotsesse. Oluline on ette näha võimalikke piiranguid ja takistusi saadaolevate ressursside raames.

IT süsteemi arendades ja analüüsides dokumenteerime tarkvara funktsionaalsed nõuded, kasutusjuhud, vastuvõtutestid ja muu kliendi poolt nõutu.

Disainimise käigus loome koos professionaalse disaineriga infosüsteemi vaated kasutajale ja vajadusel eraldi administraatorile. Samal ajal veendume, et need on võimalikult kasutajasõbralikud ja sisaldavad kõiki soovitud funktsionaalsusi. Vajadusel kaasame selleks kolmanda osapoole – kasutajamugavuse ehk UX/UI disaineri, copywriter‘i või muu spetsialisti.

Programmeerimise faasis ehitame disainivaadetest toimiva infosüsteemi ning paneme toimima kõik funktsionaalsused. Lõpuks viime läbi nii funktsionaalse kui ka disaini testimise. Tehnoloogilise lahenduse arendamisel tagame süsteemi turvalisuse.

Infosüsteemide arendus lõppeb juurutamisega, mille käigus installeerime juba valmis lahenduse ja viime läbi kasutajate koolituse. Viimane etapp on hooldus ja järeltugi, peale mida saame leppida kokku järgmistes sammudes.

Ettevõtte kriitiliste protsesside efektiivse juhtimise tagamine eeldab kasutuskindlat süsteemi ja usaldusväärset informatsiooni kontrolli.

Terviklik funktsionaalne lahendus arvestab informatsiooni hulga pideva kasvamise ja koormuse suurenemisega. On tähtis mõista, et toimiv süsteem on mõeldud eekõige kasutaja päringute jaoks, mitte niivõrd info säilitamiseks.


Aedes Web Solutions on arendanud järjepidevalt e-õppe keskkonda ja infosüsteemi Teooria.ee, hulgaliselt intranette ja muid suuremahulisi süsteeme.

 

Võta ühendust


Lumav - Magento Partner

Magento sertifitseeritud partnerina pakume klientidele parimaid lahendusi mis tagavad ärikasvu.