Veebiportaali valmistamine

veebiportaali-valmistamine

 

Veebiportaali valmistamine on protsess, mille tulemusena luuakse tavalisest kodulehest keerulisema ülesehitusega infokeskkond

Portaali sisu, selle haldamise ning kasutajate maht on põhiline erinevus tavalise kodulehe ja veebiportaali vahel. Kui ettevõtte tüüpiline koduleht on pigem staatiline, siis veebiportaal luuakse laias valikus lisafunktsionaalsustega, mis toetavad kasutajate ja töötajate omavahelist suhtlust ning oluliste teenuste kättesaadavust.

Nendeks teenusteks võivad olla näiteks uudised, foorumid, pildigaleriid, väärtuspakkumised, kuulutused, täiustatud otsingud, sündmuste kalendrid, chatid, sotsiaalvõrgustikud jm lahendused, mis soovi korral kättesaadavad vaid sisselogitud kasutajatele.

Sobiv portaali arhitektuur

Lähtume portaali ehitamisel põhimõttest, et edasisi parandusi ja arendusi oleks lihtne ellu viia. Funktsionaalsed laiendused ja uute süsteemide integreerimine on äri kasvamiseks tähtis eeldus.

Ühendades inimesi

Veebiportaal ehk keskkond ühendab endas mõlemad osapooled ning muudab sisu lisamise, jagamise ning haldamise kasutajale mugavaks.

Integreerimise võimalus

Meie kogemus äriprotsesside automatiseerimisel tähendab, et veebiportaali lahendusele on võimalik liidestada juba olemasolevad andmeallikad või rakendused.

Turvalisus

Panustame turvaliste keskkondade arendamisele. Vastavalt vajadusele piirame juurdepääsu andmetele läbi kasutaja õiguste ja rollide. Rakendame turvalisi SSL ühendusi ja andmete krüpteerimist.

Veebiportaali valmistamine, visuaalne lahendus ja informatsiooni arhitektuur sõltub Sinu soovidest, kuid eelkõige kasutaja huvidest. Portaali arendusel on võimalik valida olemasolevate valmislahenduste kui ka nullist üles ehitatud disainide vahel.

Kuna veebikeskkonnad peavad suutma käidelda suuri andme- ja infomahtusid, seab see kõrgendatud tehnilised nõudmised ka teenusepakkujale. Keskkonda on võimalik arendada vajalikke andmebaase, autentimis- ja haldussüsteeme ning lisamooduleid, mis vastavad ka kõige nõudlikumatele soovidele.

Veebiportaalid jagunevad suures pildis ettevõttesisesteks ning avalikeks. Avalikud portaalid on keskendunud pigem meedia, uudiste ja teenuste kättesaadavusele. Ettevõttesisesed portaalid rohkem aga äriinfo, sisevõrgu ja sisestruktuuride juhtimisele.

Veebiportaali valmistamine – portaalide tüübid


Vaata lähemalt valminud töid Aedese portfooliost.

Võta ühendust


Lumav - Magento Partner

Magento sertifitseeritud partnerina pakume klientidele parimaid lahendusi mis tagavad ärikasvu.