• et
  • en
  • fi
  • da
  • no
  • sv

Privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: oktoober 27, 2023

Käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatakse meie poliitikaid ja menetlusi teie andmete kogumise, kasutamise ja avalikustamise kohta, kui te kasutate teenust, ning antakse teile teavet teie privaatsusõiguste kohta ja selle kohta, kuidas seadus teid kaitseb.

Me kasutame teie isikuandmeid teenuse pakkumiseks ja parandamiseks. Teenust kasutades nõustute andmete kogumise ja kasutamisega vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Tõlgendamine ja mõisted

Tõlge

Sõnadel, mille algustäht on suurtähtedega, on järgnevalt määratletud tähendused. Järgmistel mõistetel on sama tähendus, olenemata sellest, kas nad esinevad ainsuses või mitmuses.

Määratlused

Käesoleva privaatsuspoliitika kohaldamisel:

Konto tähendab unikaalset kontot, mis on loodud teile meie Teenusele või selle osadele juurdepääsuks.

Partner – üksus, mis kontrollib, mida kontrollib või mis on osapoolega ühise kontrolli all, kusjuures “kontroll” tähendab 50% või rohkem aktsiate, osade või muude väärtpaberite omamist, mis annavad õiguse hääletada direktorite või muude juhtorganite valimisel.

Ettevõte (käesolevas lepingus viidatud kas “Ettevõte”, “Meie”, “Meie” või “Meie”) viitab Lumav Commerce OÜ-le, Põhja pst 21/1, 10414 Tallinn.

Küpsised on väikesed failid, mille veebisait paigutab teie arvutisse, mobiilseadmesse või mõnda muusse seadmesse ja mis sisaldavad muu hulgas andmeid teie sirvimisajaloo kohta sellel veebisaidil.

Riik viitab: Eesti

Seade tähendab mis tahes seadet, mis võimaldab juurdepääsu teenusele, näiteks arvutit, mobiiltelefoni või digitaalset tahvelarvutit.

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga.

Teenus viitab veebisaidile.

Teenuseosutaja – füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid ettevõtte nimel. See tähendab kolmanda osapoole ettevõtteid või üksikisikuid, kelle ettevõte palkab teenuse osutamise hõlbustamiseks, teenuse osutamiseks ettevõtte nimel, teenusega seotud teenuste osutamiseks või ettevõtte abistamiseks teenuse kasutamise analüüsimisel.

Kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenus viitab mis tahes veebisaidile või mis tahes sotsiaalvõrgustiku veebisaidile, mille kaudu kasutaja saab Teenuse kasutamiseks sisse logida või konto luua.

Kasutusandmed viitavad automaatselt kogutud andmetele, mis on saadud kas teenuse kasutamisel või teenuse infrastruktuurist (näiteks lehekülje külastamise kestus).

Veebileht viitab Lumav Commerce’ile, mis on kättesaadav aadressil https://www.lumav.ee/

Teie – üksikisik, kes kasutab Teenust, või ettevõte või muu juriidiline isik, kelle nimel selline isik Teenusele juurde pääseb või seda kasutab, vastavalt vajadusele.

 

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutud andmete liigid

Isikuandmed

Meie teenuse kasutamise ajal võime paluda teil esitada meile teatud isikuandmeid, mida saab kasutada teiega kontakteerumiseks või teie tuvastamiseks. Isiklikult tuvastatav teave võib sisaldada muu hulgas järgmist:

Kasutusandmed

Teenuse kasutamisandmeid kogutakse automaatselt teenuse kasutamisel.

Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu teie seadme internetiprotokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie teenuse leheküljed, mida te külastate, teie külastuse aeg ja kuupäev, nendel lehekülgedel veedetud aeg, unikaalsed seadme tunnused ja muud diagnostilised andmed.

Kui kasutate Teenust mobiilseadme kaudu, võime koguda teatud teavet automaatselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kasutatava mobiilseadme tüüpi, teie mobiilseadme unikaalset ID-d, teie mobiilseadme IP-aadressi, teie mobiilse operatsioonisüsteemi, kasutatava mobiilse internetibrauseri tüüpi, unikaalseid seadme identifikaatoreid ja muid diagnostilisi andmeid.

Samuti võime koguda teavet, mida teie brauser saadab, kui külastate meie Teenust või kui sisenete Teenusele mobiilseadme kaudu.

Kolmandate isikute sotsiaalmeedia teenuste teave

Ettevõte võimaldab Teil luua konto ja logida sisse, et kasutada Teenust järgmiste kolmandate osapoolte sotsiaalmeedia teenuste kaudu:

Kui te otsustate registreeruda kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuse kaudu või muul viisil anda meile juurdepääsu sellele, võime koguda isikuandmeid, mis on juba seotud teie kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuse kontoga, näiteks teie nimi, teie e-posti aadress, teie tegevused või teie kontaktide nimekiri, mis on seotud selle kontoga.

Teil võib olla ka võimalus jagada ettevõttega täiendavat teavet teie kolmanda osapoole sotsiaalmeedia teenuse konto kaudu. Kui te otsustate esitada sellist teavet ja isikuandmeid registreerimise käigus või muul viisil, annate ettevõttele loa kasutada, jagada ja salvestada neid käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas oleval viisil.

Jälgimistehnoloogiad ja küpsised

Me kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida tegevust meie teenuses ja salvestada teatud teavet. Jälgimistehnoloogiad, mida kasutame, on majakad, märgid ja skriptid, et koguda ja jälgida teavet ning parandada ja analüüsida Meie Teenust. Meie kasutatavad tehnoloogiad võivad olla järgmised:

Küpsised võivad olla “püsivad” või “seansiküpsised”. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te ei ole võrgus, samas kui seansiküpsised kustutatakse kohe, kui te sulgete oma veebilehitseja.

Me kasutame nii seansiküpsiseid kui ka püsiküpsiseid allpool sätestatud eesmärkidel:

Lisateavet meie kasutatavate küpsiste ja teie küpsistega seotud valikute kohta leiate meie küpsiste poliitikast või meie privaatsuspoliitikast jaotisest “Küpsised”.

Teie isikuandmete kasutamine

Ettevõte võib kasutada isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Me võime jagada teie isikuandmeid järgmistes olukordades:

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Me säilitame ja kasutame teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui me peame teie andmeid säilitama kohaldatavate seaduste täitmiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie juriidiliste lepingute ja põhimõtete jõustamiseks.

Ettevõte säilitab kasutusandmed ka sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldiselt lühemat aega, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse meie teenuse turvalisuse tugevdamiseks või funktsionaalsuse parandamiseks või kui meil on seadusest tulenev kohustus säilitada neid andmeid pikema aja jooksul.

Teie isikuandmete edastamine

Teie andmeid, sealhulgas isikuandmeid, töödeldakse ettevõtte tegevuskohtades ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled. See tähendab, et neid andmeid võidakse edastada – ja säilitada – arvutites, mis asuvad väljaspool Teie riiki, provintsi, riiki või muud riiklikku jurisdiktsiooni, kus andmekaitseseadused võivad erineda Teie jurisdiktsioonist.

Teie nõusolek käesoleva privaatsuspoliitikaga, millele järgneb sellise teabe esitamine, kujutab endast teie nõusolekut selle edastamisega.

Ettevõte võtab kõik mõistlikult vajalikud meetmed, et tagada teie andmete turvaline ja käesoleva privaatsuspoliitikaga kooskõlas olev töötlemine ning teie isikuandmete edastamine organisatsioonile või riigile ei toimu, kui ei ole olemas piisavad kontrollid, sealhulgas teie andmete ja muude isikuandmete turvalisus.

Kustutage oma isikuandmed

Teil on õigus kustutada Teie kohta kogutud isikuandmed või paluda, et me aitaksime neid kustutada.

Meie teenus võib anda teile võimaluse kustutada teatud teavet teie kohta teenuses.

Te võite oma andmeid igal ajal uuendada, muuta või kustutada, logides sisse oma kontole, kui teil on konto, ja külastades konto seadete osa, mis võimaldab teil oma isiklikke andmeid hallata. Samuti võite meiega ühendust võtta, et taotleda juurdepääsu, parandada või kustutada mis tahes isikuandmeid, mille olete meile esitanud.

Pange siiski tähele, et meil võib olla vaja säilitada teatud teavet, kui meil on selleks õiguslik kohustus või seaduslik alus.

Teie isikuandmete avalikustamine

Äritehingud

Kui ettevõte osaleb ühinemisel, omandamisel või varade müügil, võidakse teie isikuandmed edastada. Me teavitame teid sellest enne, kui teie isikuandmed edastatakse ja nende suhtes hakatakse kohaldama teistsugust privaatsuspoliitikat.

Õiguskaitse

Teatud tingimustel võib ettevõte olla kohustatud avalikustama teie isikuandmeid, kui seadus seda nõuab või kui see on vajalik vastuseks avaliku võimuorgani (nt kohus või valitsusasutus) põhjendatud taotlusele.

Muud õiguslikud nõuded

Ettevõte võib avalikustada teie isikuandmeid heauskselt, kui ta on veendunud, et selline tegevus on vajalik selleks, et:

Teie isikuandmete turvalisus

Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti-ülekande või elektroonilise salvestamise meetod ei ole 100% turvaline. Kuigi me püüame kasutada teie isikuandmete kaitsmiseks äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa me tagada nende absoluutset turvalisust.

 

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastastelt. Kui Te olete lapsevanem või eestkostja ja teate, et Teie laps on esitanud meile isikuandmeid, võtke meiega ühendust. Kui me saame teada, et oleme kogunud isikuandmeid alla 13-aastastelt isikutelt ilma vanemate nõusolekut kontrollimata, võtame meetmeid, et eemaldada need andmed meie serveritest.

Kui meil on vaja tugineda nõusolekule kui õiguslikule alusele teie andmete töötlemiseks ja teie riik nõuab vanemate nõusolekut, võime nõuda teie vanemate nõusolekut, enne kui me kogume ja kasutame neid andmeid.

 

Lingid teistele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke teistele veebisaitidele, mida me ei halda. Kui klõpsate kolmanda osapoole lingil, suunatakse teid selle kolmanda osapoole veebilehele. Soovitame Teil tungivalt tutvuda iga külastatava veebilehe privaatsuspoliitikaga.

Me ei kontrolli ega vastuta kolmandate osapoolte saitide või teenuste sisu, privaatsuspoliitikate või tavade eest.

 

Muudatused käesolevasse privaatsuspoliitikasse

Me võime aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat ajakohastada. Me teavitame teid kõigist muudatustest, avaldades uue privaatsuspoliitika sellel leheküljel.

Enne muudatuse jõustumist anname teile sellest teada e-kirja ja/või silmatorkava teate meie teenuses ning uuendame käesoleva privaatsuspoliitika ülaosas olevat kuupäeva “Viimati uuendatud”.

Soovitame teil perioodiliselt vaadata käesolevat privaatsuspoliitikat läbi, et teha selles muudatusi. Käesoleva privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad siis, kui need avaldatakse sellel leheküljel.

 

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi käesoleva privaatsuspoliitika kohta, võite meiega ühendust võtta:

Võta ühendust

  Lumav - Magento Partner

  Magento sertifitseeritud partnerina pakume klientidele parimaid lahendusi mis tagavad ärikasvu.