• et
  • en
  • fi
  • da
  • no
  • sv

Lumav serveri hoolduspaketid

Milline serveri pakett on parim sinu ettevõtte jaoks?

l Pakett

Kriitilised probleemid max 1 tund reageerimine.

ll Pakett

Kriitilised probleemid max 2 tundi reageerimine.

lll Pakett

Kriitilised probleemid max 4 tundi reageerimine.

Tööde kokkuvõte

 

Lumavi serveri hoolduse- ja monitooringuteenuse raames teostatakse järgnevaid töid:

 1. Hooldustööd – tööd mida teostatakse perioodiliselt ja pidevalt Lumavi poolt ilma, et klient peaks neid eraldi tellima, eesmärgina tagada serveri sujuv ja stabiilne töö.
 2. Automaatsed tööd – tööd, mida tehakse automaatsete süsteemide abil 24/7/365. Nende abil on saavutatud serveri pidev monitooring ja kvaliteedikontroll. Lisaks annavad nad vajaliku taustainfo erinevate tööde tegemiseks ja teenuste kvaliteedi tõstmiseks.
 3. Vastavalt vajadusele tööd – tööd mida tehakse kui tuleb vastav päring kliendilt, teavitus monitooringust või töö vajadust märkab Lumav seoses igapäevase töö või perioodilise serveriauditi käidus.
 4. Audit – perioodiline põhjalik audit serveri kõikide aspektide kohta, tehakse serveri töösse võttes ja vastavalt vajadusele/eritellimusele hiljem.
 5. Lisatööd – kõik ülalnimetamata tööd, tehtud vastavalt kokkuleppele või lisatasu eest.

 

Teenuse kvaliteedi kontrollid
 • Serveris jooksvate konkreetsete teenuste ja rakenduste toimimise kontroll
 • Kas koduleht toimib?
 • Kodulehe sisu kontroll (nt kontrollimaks kas lehel olev toodete arv on korrektne)
 • E-mailide liikumise test
Serveri põhiressursside kasutuse kontrollid
 • Vaba kettapind ja failide arv
 • Protsessori kasutus
 • Muutmälu ja swap-i kasutus
 • Võrgu toimimine ja latentsus (ICMP echo / ping, ühenduste arv, võrgukasutuse hetkekiirus ja maht, ARP kirjete arv)
 • Protsesside arv
Riistvara toimimise kontrollid
 • Andmekandjate olek (SMART, ketta vead, Write Cache, failisüsteemide testid)
 • Raudvaralise või tarkvaralise RAID’i staatus
 • Raudvara üldkontroll (nt DRAC info)
 • Temperatuur
 • Serveri tuuma-tasemel registreeritud vead
 • Riistvara vanus
Varunduse toimimise kontrollid
 • BackupPC, Bacula, RDiffBackup, RSync jm varundustarkvarade toimimine
 • MySQL / PostgreSQL andmebaaside varunduse (sql dump) toimimise kontroll
 • Erinevate eriteenuste varunduste kontroll (nt Hansa tekstikoopiad, Zimbra varukoopiad)
 • Lihtsa failipõhise varunduse (nt tar, cp) toimimise kontroll
Turvakontrollid
 • Serveri OS’i kaasaegsus ning tarkvarauuenduste vajalikkus
 • Oluliste kataloogide õiguste kontroll
 • Kodulehele paigutatud privaatsete andmete kontroll
 • Kasutajate ja ligipääsu info (shell-kasutajad, SSH võtmed ja muu)
 • Erinevad tulemüüri ja ligipääsuõiguste testid (pidev reaalne kaugligipääsu kontroll)
 • Rekursiivse DNSi kontroll
 • E-mailide arv järjekorras, võimalike kohalike viiruse/spamipuhangute avastamine
 • Erinevate konkreetsete turvavigade ja häkkide kontroll
 • DoS rünnakute teavitus
Muud kontrollid
 • Kella sünkroniseeritus ja ajatsooni korrektsus
 • Serveri nime (Hostname) kontroll
 • Kohaliku nimeserveriteenuse toimimine
 • Nimeserveri tsoonifailide andmete korrektsuse automaatne kontroll
 • Erinevad standardiseerituse kontrollid
Erilahendused
 • Spetsiifilised rakenduse- või teenusepõhised kontrollid
 • Spetsiifilised konkreetse kliendi vajadusepõhised kontrollid
 • Kõrgkäideldavuse (High Availability) kontroll (Linux-HA, DRBD, cluster-tarkvarad)
 • Konkreetse faili olemasolu või atribuutide kontroll
Automaatne infotalletus
 • Tuuma ja operatsioonisüsteemi versioon
 • Serveri mark ja seerianumber
 • Serveri senine ülevaloleku aeg, alglaadimise aeg
 • Võrguseadistus
 • Serveri installeerimise aeg
Seadistusfailide muudatuste salvestamine
 • Serveri süsteemsete seadistuse muudatuste registreerimine (kord päevas)
 • Lisaseadmete (nt switchid, ruuterid) seadistuste muudatuste registreerimine (kord päevas)
Ressurside graafiline monitooring aja lõikes

LumavServAdmin tarkvara laeb serverist alla andmed, töötleb need ning esitab graafiliselt aja lõikes. Need andmed abistavad näiteks leida serveris paiknevaid võimalikke pudelikaelasid või avastada potentsiaalseid probleeme tulevikus.

  • Protsessorite kasutus ja kasutuse liik (kasutaja protsessid, tuum, IO, virtualiseerimine)
  • Serveri koormus (load average) ning selle korreleerumine protsessorite arvu ja IO kasutusega
  • Mälu ja swap’i kasutus
  • Uptime
  • Kettaruumi ja failiarvu kasutus
  • Ketaste ja teiste blokkseadmete detailne kasutus (kirjutamine, lugemine, IO latentsus, IO-merge 1. efektiivsus)
  • Võrguühenduse latentsus (?PING?), sealjuures arvestades maha monitooringu kulu (overhead)
  • Kohalike lähivõrguseadmete arv
  • Aktiivsete ühenduste arv
  • Võrgukasutus (üles ja allalaadimise kiirus), maht
  • Temperatuur, ventilaatorite kiirus, voolukasutus
  • Kasutajate arv
  • Protsesside arv
  • Saatmata e-mailide arv
  • Kodulehe või muu web-teenuse vastamiskiirus erineva kihi lõikes
  • Lisaseadmete (nt switchid, ruuterid, UPSid jm) monitooring (temperatuur, võrguliiklus jm)
Vastavalt vajadusele tööd
 • Teenuste seadistuses muudatuste tegemine.
 • Teenuste optimeerimine.
 • Logifailide analüüs ja kontroll.
 • Kiirus-, koormus- ja muude testide läbiviimine.
 • Koormusgraafikute analüüs.
 • Varukoopiast andmete taastamine.
 • Tehnilistele operatsioonisüsteemi-spetsiifilistele probleemidele lahenduse otsimine.
 • Operatsioonisüsteemi ja tuuma (Kerneli) seadistuse muutmine.
 • Ettepanekute tegemine riistvara või tarkvara lisamise, uuendamise, väljavahetamise vms osas.
 • Serveri või selle dokumentatsiooni kohta esitatud infopäringutele vastamine.
 • Asjassepuutuv konsultatsioon.
 • Kõikide selliste vigade parandamine, mis on otseselt tekkinud Lumavi tegevusest oma vastutusvaldkonnas.
Audit

Audit on metoodiline, konkreetsetest punktidest koosnev põhjalik serveri ülevaatusprotsess. Täpsemad punktid, mis selle ajal tehakse, on detailselt kirjeldatud ettevõtte sisemises dokumentatsioonis, kuid lühidalt ja lihtsustatult hõlmab see järgnevat:

 • Lumavi monitooringusüsteemi kaudu loetud info põhjalik sisuline analüüs (vt.Automaatsed Tööd).
 • Serveri koormusgraafikute analüüs
 • Raudvara vanuse kontroll, BIOS, firmware jm versioonide kontroll, ketaste kontroll.
 • Serveri tarkvara uuendatuse kontroll ja võimalike lahenduste kaardistamine.
 • Serveri standardiseerituse kontroll.
 • Serveri hetkeseisu ülevaatamine (protsessid, avatud pordid, võrguühenduse kvaliteet, kõvaketta kiirus).
 • Automaatsede scriptide (cron) korrektse toimimise kontroll.
 • Sisselogimiste ja teenuste kasutamise ajaloo, sageduse jms analüüs.
 • Logimisvõimekuse kontroll ja logifailide põhjalikum analüüs.
 • Failisüsteemidel olevate andmete kontrollid (rootkit’ide, usside, viiruste jms pahalaste tuvastamiseks).
 • Tulemüüri audit.
 • Turvaskanneerimine üle võrgu.
 • Teenuste ja rakenduste seadistuste turvakontroll (postfix, apache, php, dns jm).
 • Varunduse kontroll.
 • Vajadusel serveri füüsiline kontroll (turvaline asukoht, valve, ligipääsu kontroll jm).
 • Kui server on Lumavi halduses – Serveri dokumentatsiooni valideerimine, restruktureerimine, täiendamine.
Lisatööd

Lisatöid tehakse eelneva kokkuleppe korras, lisatöö tunnitasu alusel või kokkulepitud projektitasu eest. Lisatööd on kõik eelmistes punktides nimetamata tööd või tööd, mis on väljaspool lepingus määratud Lumavi vastutusalasid. Lisatööde näited:

 • Tööd väljaspool tööaega või kiirreageerimise korras (kiiremini kui vastav lepinguline teenuspakett võimaldaks).
 • Lepingus mittesätestatud teenuse või rakenduse paigaldus või seadistus.
 • Serveri installeerimine või ümberinstalleerimine.
 • Suuremat sorti uuendus (nt distributsiooni versiooni major-uuendus).
 • Andmete kolimine ühe teenusepakkuja juurest teise juurde või ühe teenuse/lahenduse pealt teise peale.
 • Tööd varukoopiatega, mis ei puuduta konkreetset ühekordset taastamistööd. (St. konkreetse etteantud kataloogi ühekordne, kindla kuupäeva seisuga taastamine, ei ole lisatöö. Kuid näiteks arhiivist ebamääraselt ette antud andmete otsimine, erinevate versioonide testimine on lisatöö).
 • Koolitus ja konsultatsioon, mis ei puuduta konkreetset tellitud teenust.
 • Erilahenduste või ebastandartse tarkvara seadistus ja haldus.
 • Arendustööd, programmeerimistööd ja skriptide kirjutamine.
 • Igasugune märkimisväärsel mahul muutmine.
 • Igasugune mõistlikkuse printsiibi väline töö, mis ei saa olla kooskõlas sujuva töö tagamise põhimõttega.

Lumavi nõudmisel võib tavatöö muutuda lisatööks järgmistel asjaoludel:

 • Serverile on Kliendi poolt kinnitatud administraator-õigustega ligipääs kolmandatel isikutel ja on põhjust arvata, et töö vajalikkus on tekitatud nende tegevusest või hooletusest.
 • Töö vajalikkus on tekkinud Kliendi tegevusest teenuskihis, mis peaks olema Lumavi vastutada. Punkt ei kehti juhul, kui vastav tegevus on eelnevalt Lumaviga kooskõlastatud.
 • Töö vajalikkus on tekkinud Kliendi tegevusetusest, kui Lumav on eelnevalt teavitanud ja põhjendanud nimetatud tegevuse vajalikkust.

Võta ühendust

  Lumav - Magento Partner

  Magento sertifitseeritud partnerina pakume klientidele parimaid lahendusi mis tagavad ärikasvu.