• et
  • en
  • fi
  • da
  • no
  • sv

Analüüs

Üheksa korda mõõda, üks kord lõika. Sellest Eesti vanast talurahvatarkusest ei saa e-äri tehnilise lahenduse loomisel ümber ega üle.

Oleme Lumavis analüüsinud sadu olemasolevaid ja loodavaid lahendusi nii B2B, B2C valdkonnas, nii Eesti,
pan-Balti, Skandinaavia kui ka ülemaailmse ambitsiooniga. Teame mis on standardis ning mis on parimad
praktikad, kuid arvestame, et iga e-äri on erimoodi.

Reaalsus vs ideaal

Ärinõuetest jõuame analüüsi. Peale ärinõuete kirjapanemist ja disainivaadete loomist tuleb välja selgitada, kuidas on neid võimalik teostada arvestades tarkvara võimalustega. Magento spetsialistidena oskame välja tuua kas antud lahendus on juba standardina sees, tuleb selleks osta välja moodul Marketplace’st või tuleb see erilahendusena arendada. Tihti võib väike muudatus lähteülesandes oluliselt mõjutada arenduskulu ja seepärast on oluline, et analüüsi teostaja tunneks platvormi. Saame olla abiks nii terve poe lähteülesande analüüsi juures või mõne üksiku keerulise tehnilise probleemi lahendamisega.

Meie kogemuse põhjal mõjutab tarkvaraprojektide kvaliteeti enim analüüsi kvaliteet, kuna liialt pealiskaudsete nõuete põhjalt ajahinnangute andmine loob võimalusi olulisteks möödarääkimisteks. Analüüsi tegemiseks tuleb ette näha eraldi eelarve – selle tegemise eeldamine “tasuta” müügiprotsessi käigus ja erinevalt arendajatelt ei pruugi anda piisavalt võrreldavaid suurusjärke. Kuldne kesktee oleks analüüsida kõige riskantsemaid osasid (nt liidestus, kasutajaliidese) ning täpsustada muu teostusfaasis.

Waterfall vs agiilne analüüs

Sõltuvalt sellest kas on soov luua e-äri lahendust waterfall või agiilsel meetodil, sõltub mis etappides ja mahus on mõistlik analüüsi teha.

Waterfall meetodi puhul kirjutatakse analüüsiprotsessi jooksul lahti kõik funktsionaalsused ning ehitatakse lahendus täpselt kokkulepitule; uusi lisatöid reeglina ei võeta. Hea lähenemisviis kui nõuded on juba varem kaardistatud nt. platvormi uuendamissoovi puhul.

Agiilsel meetodil pannakse paika umbkaudne skoop koos orienteeruva suurusjärguga, jagatakse töö loogilisteks etappideks ning analüüs tehakse enne igat väiksemat etappi. Hea lähenemisviis kui soovitakse arendusprotsessi jooksul jätta uks lahti uutele headele ideedele või vajalikele uutele muudatustele.

MLP

Juhul kui on soov saada väga kiiresti turule, on võimalus arendada alguses valmis e-äri MLP (minimum lovable product) ehk minimaalsete vajalike funktsionaalsustega armas e-pood ning hiljem sinna juurdearendusi teha. Seda varianti on mõtet kaaluda juhul kui konkurents on väiksem ja/või tugev hinnaeelis nii et kliendid tagasihoidlikuma alglahenduse “andeks annavad”.
 
MVP lahenduse puhul tasub kaaluda tellida analüüs ikkagi täislahendusele ning alles peale seda otsustada funktsionaalsuste nimekirja ja tasuvusarvutuste põhjal mis võiks algsesse lahendusse kuuluda. Kõiges selles saab Lumav abiks olla.

Tulemus

Analüüsis võivad osaleda tihti ka mitmed teised meeskonnaliikmed, kellel just konkreetses valdkonnas kogemus või kelle sisend oluline eria – näiteks back-end arendaja, B2B analüütik jne.
 
Analüüsi tulemusena on kliendil detailne nõuete list koos ajahinnangutega, mille põhjal saab langetada paremaid otsuseid edasiste sammude osas. Koos kasutajaliidese ja disainiga moodustab see e-äri tehnilise lähteülesande.

Võta ühendust

  Lumav - Magento Partner

  Magento sertifitseeritud partnerina pakume klientidele parimaid lahendusi mis tagavad ärikasvu.